Elektriciteit afsluiting

We zijn vandaag afgesloten van elektriciteit. Het volledige middenspanningsysteem op ons terrein wordt vervangen. Liander plaatst een nieuwe overdrachtstation, zodat we vanaf hier met ons eigen 10.000 volt systeem verder kunnen. We plaatsen een nieuw transformatorstation bij de biogasinstallatie en een nieuw transformatorstation bij de melkveestal, zodat we zonder verliezen en dikke kabels ook de zonnepanelen op de melkveestal kunnen aansluiten.

Gevolgen voor de omgeving
De afsluiting duurt 5 tot 6 weken. We hebben de weken voorafgaand aan de stilstand de gasproductie langzaam teruggebracht. Op het moment van stilstand was de gasproductie al bijna nihil. Er was een noodfakkel op ons bedrijf aanwezig, maar het gasdebiet wat dermate laag dat de fakkel niet nodig bleek te zijn.

Als tijdelijke maatregel worden de vergistersilo’s ontlucht via de actief kool filters, om te voorkomen dat eventueel vrijkomend biogas geurhinder veroorzaakt.