Over deze website

Deze website is onderdeel van Schaap Biogas Tirns BV en is bedoeld om omwonenden, geïnteresseerden en de lokale politiek op de hoogte te brengen over ons bedrijf.

Geschiedenis

We hebben een turbulente geschiedenis achter de rug. Op technisch vlak, organisatorisch vlak, maar vooral op sociaal gebied. Nadat onze installatie op volledige schaal operationeel was, bleek deze niet te voldoen aan de huidige eisen voor geur en geluid. (procedure)fouten bij een nieuw bestemmingsplan en zeer moeizame vergunningverlening zorgden voor veel vertraging bij de oplossing van de problemen, waardoor het geheel in een negatieve spiraal terecht kwam. We hebben het zicht op de nabije omgeving uit het oog verloren en daardoor jarenlang meer overlast veroorzaakt dan we hadden gewild.

 

Met heel veel moeite is het project uit het slop getrokken en zetten we nu onze schouders onder het project. We doen dit door fors te investeren in verbetering van onze processen en daarbij het minimaliseren van de overlast voor de omgeving. We verdampen water om transportbewegingen te beperken. We bouwen ondergrondse stortbunkers waar vrachtwagens direct in kunnen lossen om hinder door op- en overslag te beperken. We zuigen alle silo’s en opslagen af. Alle lucht wordt die drie aaneengeschakelde luchtwassers naar de buitenlucht geëmitteerd.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van werkzaamheden, de planning en ons bedrijf in het algemeen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Ook geinteresseerden zijn van harte welkom zich in te schrijven voor de nieuwsbrief.