Mestverwerkingsinstallatie geplaatst

Deze week hebben we de mestverwerkingsinstallatie geplaatst. Deze installatie zorgt dat het ammonium uit de mest wordt gehaald en als vloeibare kunstmeststof wordt opgeslagen.

Door dit proces kunnen we efficiëntere grondstoffen in het proces inzetten. Het eindproduct dat uit de installatie komt bevat minder vervluchtigbare ammoniak en zal bij het uitrijden dus ook minder geurhinder met zich meebrengen.