PLANNING verbouwing

Hieronder een schema met de planning van de verbouwing:

– Oktober 2017 t/m maart 2018: Bouw ondergrondse kelders, stortbunker en loods
– April 2018: Ingebruikname zonnepanelen, uitgebruikname biogasinstallatie
– mei 2018: Volledige stilstand biogasinstallatie, elektrische ombouw, nieuw transformatorstation
– juni 2018: ingebruikname nieuwe loods, ingebruikname nieuwe WKK installatie
– juli 2018: installatie mestverwerkingsinstallaties en luchtwassers
– augustus 2018: ingebruikname luchtwassers
– september 2018: volledige ingebruikname project